• Trang chủ
  • Nhà trường
  • Thầy giáo Chu Văn An
  • Triết lý giáo dục của thầy giáo Chu Văn An

    Triết lý giáo dục của thầy giáo Chu Văn An

    Chu Văn An (còn gọi là Chu An) tên hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, người làng thôn Văn, xã Quang Liệt, huyện Long Đàm (hay Thanh Đàm, ngày nay là huyện Thanh Trì - Hà Nội). Ông sinh năm Nhâm Thìn ...