• Tài nguyên
  • Thư viện ảnh
  • Năm học 2011 - 2012
  • Lễ động thổ và xây dựng trường THCS&THPT Chu Văn An tại phường Phú Hải - thành phố Đồng Hới (24 ảnh)