Liên hệ trực tiếp:

Trường Trung Học Chu Văn An

Tiểu khu Phú Thượng, phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
0232 3814. 814; 0232.3509.738
pt2-3_chuvanan@quangbinh.edu.vn