• Chuyên môn
  • Tổ Xã hội
  • Tổ Xã hội thực hiện chuyên đề: Tăng cường sử dụng mô hình sân khấu hóa trong dạy học môn Ngữ văn ở Trường THCS&THPT Chu Văn An

    Tổ Xã hội thực hiện chuyên đề: Tăng cường sử dụng mô hình sân khấu hóa trong dạy học môn Ngữ văn ở Trường THCS&THPT Chu Văn An

    <p style="text-align:justify;"><span style="line-height:1;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">M.Gorki có câu nói nổi tiếng “Văn học là nhân học”. Những giá trị của văn học phải đi vào cuộc sống, biế...
    Dự báo thời tiết